SARS CoV-2 NSP4

This reagent and more can be found at our sister site MRC PPU Reagents & Services
Request Now
Synonyms
NSP4 Covid19
Plasmid
pGEX6P1 SARS Cov-2 NSP4 386-500
Parent Plasmid
pGEX6P1
Expressed
GST-SARS CoV2 NSP4 386 - 500
DU Number
DU75131
Genbank
MN908947.3
Species
SARS-CoV-2
Amino Acid Sequence
MSPILGYWKIKGLVQPTRLLLEYLEEKYEEHLYERDEGDKWRNKKFELGLEFPNLPYYIDGDVKLTQSMAIIRYIADKHNMLGGCPKERAEISMLEGAVL
DIRYGVSRIAYSKDFETLKVDFLSKLPEMLKMFEDRLCHKTYLNGDHVTHPDFMLYDALDVVLYMDPMCLDAFPKLVCFKKRIEAIPQIDKYLKSSKYIA
WPLQGWQATFGGGDHPPKSDLEVLFQGPLGSSTKHFYWFFSNYLKRRVVFNGVSFSTFEEAALCTFLLNKEMYLKLRSDVLLPLTQYNRYLALYNKYKYF
SGAMDTTSYREAACCHLAKALNDFSNSGSDVLYQPPQTSITSAVLQ*
Vector Type
Bacterial
100042 R 1000 1001 1047 19007